Leisure consultancy

aes leisure consultancy

Leisure consultancy

In een tijd van "quality time" is de consument op zoek naar "belevingen". Op het gebied van vrijetijd (leisure) uit zich dit in een continue vernieuwing en professionalisering van de branche.

De eisen die worden gesteld aan moderne en avontuurlijke adventure concepten worden steeds hoger. Kostenbeheersing, risicobeperking, procesoptimalisatie en flexibiliteit zijn onontbeerlijk, waarbij veel bedrijven zich steeds verder toespitsen op de kernactiviteiten en de overige werkzaamheden liever uitbesteden.

AES volgt trends en ontwikkelingen op de voet en voert op projectbasis uiteenlopende opdrachten uit voor haar opdrachtgevers. Door ervaring en expertise kunnen wij diverse doelgroepen adviseren over ondermeer:

  •     innovatie
  •     exploitatie
  •     conceptontwikkeling
  •     vertaling van concept naar product
  •     ondersteuning bij businessplan
  •     projectbegeleiding / projectmanagement
  •     opzetten veiligheidssystemen en risicomanagement

Voorafgaand aan een project vindt met de opdrachtgever een uitgebreide inventarisatie plaats, waarna de te verrichten activiteiten nauwkeurig in kaart worden gebracht en een resultaatgericht projectplan wordt opgezet.

Wij zijn u graag van dienst!